Na 3km od grada

Kuća je pravljena 80-ih godina,ima gradsku vodu i nalazi se pored glavnog puta