Septička jama,voda bunarska 30m, dubina,struja razvedena unutar objekta ali nema priključka.Posađen voćnjak koji već rađa.Ploča je na objektu .Iza ima šupa za drva i pušnica za sušenje mesa.