legalizovano

Sa ucrtanim objektom od 21m2,priključak na gradsku vodu.