Struja na placu, voda ( bunar). Postoji gradska autobuska linija.